HP LaserJet P2015 Printer series - Zošikmená strana

background image

Zošikmená strana

Skontrolujte, či je médium založené správne a či vodiace
lišty médií na stoh média nepriliehajú príliš tesne, alebo
či k nemu nepriliehajú nedostatočne. Ďalšie informácie
nájdete v časti

Vkladanie médií

.

Vstupný zásobník je príliš plný. Ďalšie informácie nájdete
v časti

Vkladanie médií

.

Skontrolujte typ a kvalitu médií. Ďalšie informácie nájdete
v časti

Podporovaný papier a iné médiá

.