HP LaserJet P2015 Printer series - Hardvérový servis

background image

Hardvérový servis

Ak hardvér zlyhá počas záručnej lehoty, spoločnosť Hewlett-Packard vám ponúka nasledovné možnosti
podpory:

Servis Hewlett-Packard: Spoločnosť Hewlett-Packard zariadi odvoz, opravu a spätný dovoz od
5 do 10 dní v závislosti od lokality.

Poskytovateľ servisu autorizovaný spoločnosťou Hewlett-Packard: Zariadenie môžete vrátiť
miestnemu autorizovanému servisnému zástupcovi.

Ďalšie informácie nájdete v časti

Ako kontaktovať spoločnosť HP

.