HP LaserJet P2015 Printer series - Podporované operačné systémy

background image

Podporované operačné systémy

Spoločne s tlačiarňou sa dodáva softvér pre nasledujúce operačné systémy:

Windows 98 (len ovládač tlačiarne)

Windows Me (len ovládač tlačiarne)

Windows 2000

Windows Server 2003 (len ovládač tlačiarne)

Ďalšie informácie o inovácii systému Windows 2000 Server na systém Windows Server 2003
pomocou nástroja Windows Server 2003 Point and Print alebo Windows Server 2003 Terminal
Services and Printing nájdete na lokalite

http://www.microsoft.com/

.

Windows XP (32-bitový)

Windows XP (64-bitový) (len ovládač tlačiarne)

Macintosh OS X V10.2.8, V10.3.9 a V10.4.3

10

Kapitola 3 Softvér produktu

SKWW