HP LaserJet P2015 Printer series - Pripojenie tlačiarne

background image

Pripojenie tlačiarne

Táto časť vysvetľuje, ako pripojiť tlačiareň k počítaču alebo k sieti pomocou pripojenia USB alebo
sieťového pripojenia.