HP LaserJet P2015 Printer series - Pripojenie USB

background image

Pripojenie USB

Všetky modely tlačiarní radu HP LaserJet P2015 podporujú pripojenie USB.

1.

Vložte inštalačný disk CD so softvérom do jednotky CD-ROM počítača.

2.

Ak sa inštalačný program nespustí automaticky, prehliadnite si obsah disku CD a spustite súbor
SETUP.EXE.

3.

Postupujte podľa pokynov na obrazovke.