HP LaserJet P2015 Printer series - Sieťové pripojenie

background image

Sieťové pripojenie

Tlačiarne HP LaserJet P2015n, HP LaserJet P2015dn a HP LaserJet P2015x sa môžu pripojiť k sieťam
pomocou interného sieťového portu HP. Externé sieťové tlačové servery sú k dispozícii pre tlačiarne
HP LaserJet P2015 a HP LaserJet P2015d. Nasledujúca tabuľka uvádza, čo je potrebné na pripojenie
tlačiarní radu HP LaserJet P2015 k sieti.

Tabuľka 3-1

Možnosti pripojenia k sieti

Model HP LaserJet

10/100Base-TX

P2015 a P2015d

HP Jetdirect 175x

HP Jetdirect en3700

P2015n, P2015dn, P2015x

obsahuje

Informácie o objednávaní tlačového servera nájdete v časti

Sieťové tlačové servery 10/100

.