HP LaserJet P2015 Printer series - Nainštalujte softvér tlačiarne pre sieťovú tlačiareň

background image

Nainštalujte softvér tlačiarne pre sieťovú tlačiareň

Aby bolo možné použiť tlačiareň v sieti, nainštalujte softvér tlačiarne na počítači, ktorý je pripojený k
sieti. Informácie o inštalácii softvéru tlačiarne nájdete v častiach

Softvér pre systém Windows

alebo

Softvér pre systém Macintosh

.

12

Kapitola 3 Softvér produktu

SKWW