HP LaserJet P2015 Printer series - Pripojenie tlačiarne k sieti

background image

Pripojenie tlačiarne k sieti

Na pripojenie tlačiarní radu HP LaserJet P2015 s výbavou na pripojenie k sieti potrebujete tieto položky:

funkčnú drôtovú sieť,

kábel CAT-5 Ethernet.

Tlačiareň pripojte k sieti pomocou nasledujúcich krokov:

1.

Pripojte kábel CAT-5 Ethernet do voľného portu na rozvádzači alebo smerovači siete Ethernet.

SKWW

Pripojenie tlačiarne

11

background image

2.

Pripojte kábel Ethernet do portu Ethernet na zadnej časti tlačiarne.

3.

Skontrolujte, či svieti jeden zo sieťových indikátorov (10 alebo 100) na sieťovom porte na zadnej
časti tlačiarne.

4.

Vytlačte sieťovú konfiguračnú stránku: Keď bude tlačiareň v stave Pripravené, stlačte a držte na 5
sekúnd tlačidlo

Vykonať

. Sieťová konfiguračná stránka sa automaticky vytlačí s konfiguračnou

stránkou.

Poznámka

Riešenie problémov s pripojením k sieti nájdete v časti

Riešenie problémov s

inštaláciou siete

.