HP LaserJet P2015 Printer series - Konfigurácia ovládača tlačiarne pre systém Macintosh

background image

Konfigurácia ovládača tlačiarne pre systém Macintosh

Na otvorenie ovládača tlačiarne pre systém Macintosh použite jednu z týchto metód:

SKWW

Softvér pre systém Macintosh

15

Dvakrát kliknite na ikonu disku CD na pracovnej ploche.

Dvakrát kliknite na ikonu programu Installer (Inštalátor).

background image

Operačný systém

Postup zmeny nastavenia pre
všetky tlačové úlohy, až kým
sa program neukončí

Postup zmeny predvoleného
nastavenia pre tlačové úlohy
(napríklad zapnutie
obojstrannej tlače)

Postup zmeny
konfiguračného nastavenia
(napríklad pridanie zásobníka
alebo zapnutie/vypnutie
manuálnej obojstrannej tlače)

Macintosh OS X
V10.2.8, V10.3.9 a
V10.4.3

1.

V ponuke File (Súbor)
kliknite na položku Print
(Tlačiť).

2.

Zmena nastavení v rôznych
rozbaľovacích ponukách.

1.

V ponuke File (Súbor)
kliknite na položku Print
(Tlačiť).

2.

Zmena nastavení v rôznych
rozbaľovacích ponukách.

3.

V rozbaľovacej ponuke
Presets (Prednastavenia)
kliknite na položku Save
as
(Uložiť ako) a napíšte
názov prednastavenia.

Tieto nastavenia sú uložené v
ponuke Presets. Aby ste mohli
použiť nové nastavenie, musíte
túto prednastavenú voľbu vybrať
pri každom otvorení programu a
tlači.

1.

Otvorte pomôcku Printer
Setup Utility
(Pomôcka
nastavenia tlačiarne)
výberom pevného disku,
kliknutím na položku
Applications (Aplikácie),
Utilities (Pomôcky) a
dvojitým kliknutím na
položku Printer Setup
Utility
.

2.

Kliknite na tlačový front.

3.

V ponuke Printers
(Tlačiarne) kliknite na
položku Show Info (Ukázať
informácie).

4.

Kliknite na ponuku
Installable Options
(Inštalovateľné možnosti).