HP LaserJet P2015 Printer series - Postup inštalácie softvéru tlačiarne pre systémy Windows 98 (len ovládač), Me (len ovládač), 2000 a

background image

Postup inštalácie softvéru tlačiarne pre systémy Windows 98 (len ovládač), Me (len ovládač),

2000 a XP (32-bitový)

Vložte do jednotky CD-ROM disk CD dodaný s tlačiarňou. Riaďte sa pokynmi na inštaláciu uvedenými
na obrazovke.

Poznámka

Ak sa úvodná obrazovka nezobrazí, kliknite na tlačidlo Štart na paneli úloh systému

Windows, kliknite na položku Spustiť, napíšte Z:\setup (kde Z je písmeno jednotky CD-ROM)
a kliknite na tlačidlo OK.