HP LaserJet P2015 Printer series - Postup inštalácie softvéru tlačiarne pre systémy Windows XP (64-bitový) a Windows Server 2003

background image

Postup inštalácie softvéru tlačiarne pre systémy Windows XP (64-bitový) a Windows Server 2003

V dokumentácii operačného systému si pozrite inštrukcie k inštalácii ovládača tlačiarne.