HP LaserJet P2015 Printer series - Konfigurácia ovládača tlačiarne pre systém Windows

background image

Konfigurácia ovládača tlačiarne pre systém Windows

Na otvorenie ovládača tlačiarne pre systém Windows použite jednu z týchto metód:

SKWW

Softvér pre systém Windows

13

Tlačový ovládač PCL 5e použite na vyšší výkon tlačiarne s rýchlejšou tlačou a rýchle vytlačenie
prvej strany s kvalitou tlače 600 dpi.

Tlačový ovládač PCL 6 použite na lepšiu kvalitu tlače. Ovládač PCL 6 umožňuje využiť výhody
technológií spoločnosti HP ProRes 1200 a FastRes 1200. Výkon tlačiarne a vytlačenie prvej strany
môže byť s týmto ovládačom pomalšie.

background image

Operačný systém

Postup zmeny nastavenia pre
všetky tlačové úlohy, až kým
sa program neukončí

Postup zmeny predvoleného
nastavenia pre tlačové úlohy
(napríklad zapnutie
obojstrannej tlače)

Postup zmeny konfigurácie
(napríklad pridanie zásobníka
alebo zapnutie/vypnutie
manuálnej obojstrannej tlače)

Windows 98, Me,
2000, XP (32–bitový
a 64–bitový) a Server
2003

1.

V ponuke Súbor
softvérového programu
kliknite na položku Tlačiť.

2.

Vyberte názov tlačiarne a
potom kliknite na tlačidlo
Vlastnosti alebo
Predvoľby.

Jednotlivé kroky sa môžu
odlišovať, tento postup je
najbežnejší.

1.

Kliknite na tlačidlo Štart,
položku Nastavenia a
potom Tlačiarne alebo
Tlačiarne a faxy.

2.

Pravým tlačidlom myši
kliknite na ikonu tlačiarne a
potom vyberte položku
Predvoľby tlače.

1.

Kliknite na tlačidlo Štart,
položku Nastavenia a
potom Tlačiarne alebo
Tlačiarne a faxy.

2.

Pravým tlačidlom myši
kliknite na ikonu tlačiarne a
potom vyberte položku
Vlastnosti.

3.

Kliknite na kartu
Nastavenie zariadenia.