HP LaserJet P2015 Printer series - Typy ovládačov pre systém Windows

background image

Typy ovládačov pre systém Windows

Pre systém Windows sú k dispozícii tri ovládače tlačiarne: PCL 5e, PCL 6 a emulácia HP postscript
level 3. Podľa spôsobu použitia tlačiarne vyberte ovládač tlačiarne.

Ovládač tlačiarne HP postscript level 3 emulation použite pre emuláciu postskriptu HP úrovne
3. Určité funkcie tlačiarne nie sú v tomto ovládači tlačiarne k dispozícii.

V závislosti na vybranom ovládači sa tlačiareň automaticky prepne medzi jazykmi tlačiarne HP postscript
level 3 emulation a PCL.