HP LaserJet P2015 Printer series - Zabudovaný webový server

background image

Zabudovaný webový server

Zabudovaný webový server môžete použiť na konfiguráciu tlačiarne, zobrazenie stavových informácií
a získanie informácií s spôsoboch riešenia problémov.

Ďalšie informácie nájdete v časti

Zabudovaný webový server

.

14

Kapitola 3 Softvér produktu

SKWW