HP LaserJet P2015 Printer series - Tlačové úlohy

background image

Tlačové úlohy

V tejto kapitole nájdete informácie o nasledovných témach:

Vkladanie médií

Nastavenie kvality tlače

Tlač na špeciálne médiá

Tlač na obe strany papiera (duplexne)

Tlač viacerých stránok na jeden list papiera (tlač N stránok na list)

Tlač brožúr

Tlač vodoznakov

Zrušenie tlačovej úlohy

SKWW

23