HP LaserJet P2015 Printer series - Nastavenie kvality tlače

background image

Nastavenie kvality tlače

Nastavenie kvality tlače ovplyvňuje rozlíšenie tlače a spotrebu toneru.

Zmenu nastavenia kvality tlače vykonáte týmto postupom:

1.

Otvorte položku Vlastnosti tlačiarne (alebo Predvoľby tlače v systémoch Windows 2000 a XP).
Pokyny nájdete v časti

Konfigurácia ovládača tlačiarne pre systém Windows

alebo

Konfigurácia

ovládača tlačiarne pre systém Macintosh

.

2.

Na karte Paper/Quality (Papier a kvalita) alebo na karte Finishing (Úpravy) (pre niektoré ovládače
Mac na karte Paper Type/Quality (Typ papiera a kvalita)) vyberte požadované nastavenie kvality
tlače. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

1 200 dpi: Toto nastavenie používa technológiu ProRes 1200, ktorá poskytuje jemnočiarový
detail s rozlíšením 1 200 x 1 200 dpi.

1 200 dpi efektívnej výstupnej kvality: Toto nastavenie poskytuje efektívne výstupné
rozlíšenie 1 200 dpi pomocou technológie FastRes 1200.

600 dpi: Toto nastavenie poskytuje výstupné rozlíšenie 600 x 600 dpi s technológiou
Resolution Enhancement (REt) na zlepšenie textu.

Režim EconoMode: Text sa tlačí s použitím menšieho množstva toneru. Toto nastavenie je
vhodné na tlač konceptov. Túto možnosť je možné zapnúť nezávisle od ostatných nastavení
kvality tlače. Ďalšie informácie nájdete v časti

Režim EconoMode

.

Poznámka

Nie všetky funkcie tlačiarne sú dostupné vo všetkých ovládačoch alebo operačných

systémoch. Informácie o dostupnosti funkcií v danom ovládači nájdete v pomocníkovi online
položky Vlastnosti tlačiarne (ovládač).

SKWW

Nastavenie kvality tlače

27