HP LaserJet P2015 Printer series - Tlač brožúr

background image

Tlač brožúr

Brožúry môžete tlačiť na papier rozmeru letter, legal a A4.

Poznámka

Táto funkcia nie je k dispozícii pre všetky verzie systému Macintosh OS X.

1.

Vložte papier do zásobníka 1.

2.

Zatvorte výstupné dvierka priameho prechodu médií.

3.

Otvorte položku Vlastnosti tlačiarne (alebo Predvoľby tlače v systémoch Windows 2000 a XP).
Pokyny nájdete v časti

Konfigurácia ovládača tlačiarne pre systém Windows

.

4.

Na karte Finishing (Dokončovanie) (pre niektoré ovládače Mac na karte Paper Type/Quality (Typ
papiera a kvalita)) zrušte zaškrtnutie políčka Correct Order for Straight Paper Path (Správne
poradie pre priamu dráhu papiera).

5.

Zaškrtnite políčko Print On Both Sides (Tlač na obe strany).

6.

Vyberte položku Left Edge Binding (Zviazanie na ľavej strane) alebo Right Edge Binding
(Zviazanie na pravej strane) zo zoznamu rozbaľovacej ponuky Booklet Layout (Zostava brožúry).

7.

Zadajte počet strán na list na 2.

8.

Kliknite na tlačidlo OK.

9.

Vytlačte dokument.

10.

Listy zložte a zošite.

42

Kapitola 5 Tlačové úlohy

SKWW