HP LaserJet P2015 Printer series - Tlač na fólie alebo štítky

background image

Tlač na fólie alebo štítky

Používajte fólie a štítky odporúčané na použitie v laserových tlačiarňach. Ďalšie informácie nájdete v
časti

Zásady používania médií

.

POZOR

Skontrolujte, či ste v nastavení tlačiarne nastavili správny typ média podľa nižšie

uvedených pokynov. Tlačiareň upravuje teplotu fixačnej jednotky podľa nastavenia typu média.
Pri tlači na špeciálne médiá, ako sú fólie alebo štítky, táto úprava zabraňuje zničeniu média
fixačnou jednotkou pri prechode tlačiarňou.

POZOR

Skontrolujte, či nie sú médiá ohnuté a skrútené, či nemajú natrhnuté hrany alebo či

nechýbajú nejaké štítky.

1.

Otvorte výstupné dvierka priameho prechodu médií.

2.

Otvorte zásobník 1 a nastavte vodiace lišty na dĺžku a šírku média.

3.

Vložte médiá do zásobníka 1. Skontrolujte, či horný okraj médií smeruje dopredu a tlačová (drsná)
strana smeruje nahor.

Poznámka

Fólie sa môžu tlačiť zo zásobníka 2, ale rýchlosť tlače bude nižšia. Fólie by

sa nemali tlačiť z voliteľného zásobníka 3.

SKWW

Tlač na špeciálne médiá

29

background image

4.

Otvorte položku Vlastnosti tlačiarne (alebo Predvoľby tlače v systémoch Windows 2000 a XP).
Pokyny nájdete v časti

Konfigurácia ovládača tlačiarne pre systém Windows

alebo

Konfigurácia

ovládača tlačiarne pre systém Macintosh

.

5.

Na karte Paper/Quality (Papier/kvalita) alebo na karte Paper (pre niektoré ovládače Mac karta
Paper Type/Quality) vyberte správny typ média.

Poznámka

Nie všetky funkcie tlačiarne sú dostupné vo všetkých ovládačoch alebo

operačných systémoch. Informácie o dostupnosti funkcií v danom ovládači nájdete v
pomocníkovi online položky Vlastnosti tlačiarne (ovládač).

6.

Vytlačte dokument. Odoberajte médiá zo zadnej časti tlačiarne ako sa tlačia, aby sa nezlepili a
uložte ich na rovnú plochu.