HP LaserJet P2015 Printer series - Tlač na hlavičkový papier a predtlačené formuláre

background image

Tlač na hlavičkový papier a predtlačené formuláre

Špecifikáciu médií tlačiarne nájdete v časti

Zásady používania médií

.

1.

Otvorte zásobník 1 a nastavte vodiace lišty na dĺžku a šírku média.

30

Kapitola 5 Tlačové úlohy

SKWW

background image

2.

Vložte médiá s hornou časťou dopredu a so stranou určenou na tlač smerom nahor.

3.

Otvorte položku Vlastnosti tlačiarne (alebo Predvoľby tlače v systémoch Windows 2000 a XP).
Pokyny nájdete v časti

Konfigurácia ovládača tlačiarne pre systém Windows

alebo

Konfigurácia

ovládača tlačiarne pre systém Macintosh

.

4.

Na karte Paper/Quality (Papier/kvalita) alebo na karte Paper (pre niektoré ovládače Mac karta
Paper Type/Quality) vyberte správny typ média.

Poznámka

Nie všetky funkcie tlačiarne sú dostupné vo všetkých ovládačoch alebo

operačných systémoch. Informácie o dostupnosti funkcií v danom ovládači nájdete v
pomocníkovi online položky Vlastnosti tlačiarne (ovládač).

5.

Vytlačte dokument.

Ako tlačiť pomocou manuálneho podávania nájdete v časti

Manuálne podávanie

.

Poznámka

Ak chcete vytlačiť jeden krycí list na hlavičkový papier, za ktorým bude

nasledovať viacstranový dokument, tak vložte hlavičkový papier stranou určenou na tlač
smerom nahor do zásobníka 1 a papier pre ostatné strany vložte do zásobníka 2. Tlačiareň
automaticky tlačí najprv zo zásobníka 1.