HP LaserJet P2015 Printer series - Tlač na obálku

background image

Tlač na obálku

Používajte len obálky, ktoré sú odporúčané pre laserové tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete v časti

Zásady používania médií

.

1.

Otvorte výstupné dvierka priameho prechodu médií.

2.

Otvorte zásobník 1 a nastavte vodiace lišty na dĺžku a šírku obálky.

28

Kapitola 5 Tlačové úlohy

SKWW

background image

3.

Umiestnite obálku stranou určenou na tlač nahor a hornou hranou pozdĺž ľavej vodiacej lišty média.

Poznámka

Ak má obálka chlopňu na užšej strane, vkladá sa do tlačiarne s touto stranou

dopredu.

4.

Otvorte položku Vlastnosti tlačiarne (alebo Predvoľby tlače v systémoch Windows 2000 a XP).
Pokyny nájdete v časti

Konfigurácia ovládača tlačiarne pre systém Windows

alebo

Konfigurácia

ovládača tlačiarne pre systém Macintosh

.

5.

Na karte Paper/Quality (Papier/kvalita) alebo na karte Paper (pre niektoré ovládače Mac karta
Paper Type/Quality) vyberte správny typ média.

Poznámka

Nie všetky funkcie tlačiarne sú dostupné vo všetkých ovládačoch alebo

operačných systémoch. Informácie o dostupnosti funkcií v danom ovládači nájdete v
pomocníkovi online položky Vlastnosti tlačiarne (ovládač).

6.

Vytlačte dokument.

Ako tlačiť pomocou manuálneho podávania nájdete v časti

Manuálne podávanie

.