HP LaserJet P2015 Printer series - Tlač na vlastné rozmery médií a vizitiek

background image

Tlač na vlastné rozmery médií a vizitiek

Špecifikáciu médií tlačiarne nájdete v časti

Zásady používania médií

.

POZOR

Pred vložením listov skontrolujte, či nie sú zlepené.

1.

Otvorte výstupné dvierka priameho prechodu médií.

SKWW

Tlač na špeciálne médiá

31

background image

2.

Otvorte zásobník 1 a nastavte vodiace lišty na dĺžku a šírku média.

3.

Vložte médiá do zásobníka 1 s užšou časťou dopredu a so stranou určenou na tlač smerom nahor.

4.

Otvorte položku Vlastnosti tlačiarne (alebo Predvoľby tlače v systémoch Windows 2000 a XP).
Pokyny nájdete v časti

Konfigurácia ovládača tlačiarne pre systém Windows

alebo

Konfigurácia

ovládača tlačiarne pre systém Macintosh

.

5.

Na karte Paper/Quality (Papier/kvalita) alebo na karte Paper (pre niektoré ovládače Mac karta
Paper Type/Quality) vyberte možnosť vlastného rozmeru. Zadajte vlastné rozmery média.

Poznámka

Nie všetky funkcie tlačiarne sú dostupné vo všetkých ovládačoch alebo

operačných systémoch. Informácie o dostupnosti funkcií v danom ovládači nájdete v
pomocníkovi online položky Vlastnosti tlačiarne (ovládač).

6.

Vytlačte dokument.

Ako tlačiť pomocou manuálneho podávania nájdete v časti

Manuálne podávanie

.

32

Kapitola 5 Tlačové úlohy

SKWW