HP LaserJet P2015 Printer series - Automatická obojstranná tlač

background image

Automatická obojstranná tlač

Automatická obojstranná tlač je k dispozícii pre tlačiarne HP LaserJet P2015d, HP LaserJet P2015dn
a HP LaserJet P2015x.

Automatická obojstranná tlač je podporovaná pre tieto rozmery médií:

A4

Letter

Legal

Nasledujúce časti obsahujú inštrukcie pre rôzne operačné systémy.

Systém Windows

1.

Zatvorte výstupné dvierka priameho prechodu médií.

2.

Otvorte položku Vlastnosti tlačiarne (alebo Predvoľby tlače v systémoch Windows 2000 a XP).
Pokyny nájdete v časti

Konfigurácia ovládača tlačiarne pre systém Windows

.

3.

Na karte Finishing (Dokončovanie) zrušte zaškrtnutie políčka Correct Order for Straight Paper
Path
(Správne poradie pre priamu dráhu papiera).

4.

Zaškrtnite políčko Print On Both Sides (Tlač na obe strany).

5.

Kliknite na tlačidlo OK.

6.

Vytlačte dokument.

SKWW

Tlač na obe strany papiera (duplexne)

39

background image

Systém Mac OS X

1.

Vykonajte File-Print (Tlač súboru), vyberte položku Duplex (Duplex) a vyberte položku Print on
Both Sides
(Obojstranná tlač).

2.

Ak sa neobjaví zaškrtávacie políčko Print on Both Sides, vykonajte nasledovné kroky:

a.

V položke Print Center (Printer Setup Utility v prípade Mac OS X v10.3) kliknite na
položku Printer queue (Front tlačiarne).

b.

Na paneli Menu (Ponuka) vyberte položku Printers-Show Info (Tlačiarne-ukázať info).

c.

V ponuke Installable Options (Inštalovateľné možnosti) vyberte položku Duplex Unit
(Duplexná jednotka).

d.

Kliknite na položku Apply Changes (Vykonať zmeny).

e.

Zatvorte ponuku.

40

Kapitola 5 Tlačové úlohy

SKWW

background image

Tlač viacerých stránok na jeden list papiera (tlač N stránok

na list)

Tlač N stránok na list použite na umiestnenie viacerých stránok dokumentu na jednu vytlačenú stranu.

1.

Otvorte položku Vlastnosti tlačiarne (alebo Predvoľby tlače v systémoch Windows 2000 a XP).
Pokyny nájdete v časti

Konfigurácia ovládača tlačiarne pre systém Windows

alebo

Konfigurácia

ovládača tlačiarne pre systém Macintosh

.

2.

Na karte Finishing (u niektorých ovládačov Mac na karte Layout) vyberte požadovaný počet
stránok na jeden list.

Poznámka

Nie všetky funkcie tlačiarne sú dostupné vo všetkých ovládačoch alebo

operačných systémoch. Informácie o dostupnosti funkcií v danom ovládači nájdete v
pomocníkovi online položky Vlastnosti tlačiarne (ovládač).

3.

Ak je potrebné, máte tiež možnosť nastaviť okraje strán prostredníctvom začiarkávacieho políčka
a špecifikovať poradie strán tlačených na list prostredníctvom rozbaľovacej ponuky.

SKWW