HP LaserJet P2015 Printer series - Manuálna obojstranná tlač

background image

Manuálna obojstranná tlač

Aby ste mohli manuálne tlačiť na obe strany papiera, papier musí prejsť tlačiarňou dvakrát. Môžete tlačiť
pomocou jednej z týchto možností:

Horný výstupný zásobník (pre ľahký papier)

Výstupné dvierka priameho prechodu médií (pre ťažké médiá alebo krútiace sa médiá)

Poznámka

Manuálna obojstranná tlač môže spôsobiť znečistenie tlačiarne a zníženie kvality

tlače. Pri znečistení tlačiarne využite pokyny z časti

Čistenie tlačiarne

.