HP LaserJet P2015 Printer series - Tlač vodoznakov

background image

Tlač vodoznakov

Vodoznak môžete použiť na tlač textu „pod“ existujúcim dokumentom (v jeho pozadí). Napríklad chcete
mať vytlačený text s veľkými sivými písmenami Koncept alebo Dôverné krížom cez prvú stranu alebo
na každej strane dokumentu.

1.

Otvorte položku Vlastnosti tlačiarne (alebo Predvoľby tlače v systémoch Windows 2000 a XP).
Pokyny nájdete v časti

Konfigurácia ovládača tlačiarne pre systém Windows

alebo

Konfigurácia

ovládača tlačiarne pre systém Macintosh

.

2.

Na karte Effects (Efekty) (pri niektorých ovládačoch Mac na karte Watermark/Overlay (Vodoznak
a prekrytie)) vyberte požadovaný vodoznak.

Poznámka

Nie všetky funkcie tlačiarne sú dostupné vo všetkých ovládačoch alebo

operačných systémoch. Informácie o dostupnosti funkcií v danom ovládači nájdete v
pomocníkovi online položky Vlastnosti tlačiarne (ovládač).

SKWW

Tlač vodoznakov

43