HP LaserJet P2015 Printer series - Vkladanie médií

background image

Vkladanie médií

Nasledujúce časti popisujú, ako vložiť médiá do rôznych vstupných zásobníkov.

POZOR

Ak sa pokúsite tlačiť na médium, ktoré je pokrčené, zložené alebo akokoľvek

poškodené, môže sa zablokovať. Ďalšie informácie nájdete v časti

Odstraňovanie uviaznutých

médií

.