HP LaserJet P2015 Printer series - Manuálne podávanie

background image

Manuálne podávanie

Manuálne podávanie môžete použiť pri tlači na zmiešané médiá. Napríklad manuálne podávanie
môžete používať pri tlači najprv na obálku, potom na list, potom opäť na obálku a podobne. Obálky
vložte do zásobníka 1 a hlavičkový papier do zásobníka 2.

Ak chcete tlačiť s manuálnym podávaním, otvorte položku Vlastnosti tlačiarne alebo Nastavenie tlače
a vyberte položku Manual Feed (tray 1) (Manuálne podávanie (zásobník 1)) zo zoznamu Source
Tray
(Zdrojový zásobník). Pokyny nájdete v časti

Konfigurácia ovládača tlačiarne pre systém

Windows

alebo

Konfigurácia ovládača tlačiarne pre systém Macintosh

. Po zapnutí manuálneho

podávania začnete tlačiť stlačením tlačidla

Vykonať

.

26

Kapitola 5 Tlačové úlohy

SKWW