HP LaserJet P2015 Printer series - Výstupná dráha priameho prechodu médií

background image

Výstupná dráha priameho prechodu médií

Výstupnú dráhu priameho prechodu médií použite, ak tlačíte na obálky, priehľadné fólie, ťažké médiá
alebo médiá, ktoré sa môžu pri tlači krčiť. Ak otvoríte výstupné dvierka priameho prechodu médií pred
tlačou médií zo zásobníka 1, zásobníka 2 alebo voliteľného zásobníka 3, médiá opustia tlačiareň cez
výstupnú dráhu priameho prechodu médií.

Poznámka

Potlačené médiá sa pri použití dráhy priameho prechodu médií neukladajú do

zásobníka. Médiá budú padať na povrch pod tlačiarňou, pokiaľ neodoberiete každý list pri jeho
výstupe z tlačiarne.

SKWW

Vkladanie médií

25