HP LaserJet P2015 Printer series - Zásobník 1

background image

Zásobník 1

Prístup k zásobníku 1 je z prednej strany tlačiarne. Tlačiareň tlačí zo zásobníku 1 predtým, než sa pokúsi
tlačiť z iných zásobníkov.

Zásobník 1 je určený až pre päťdesiat listov média s mernou hmotnosťou 75 g/m

2

alebo desať obálok,

priehľadných fólií, prípadne vizitiek. Zásobník 1 môžete použiť na tlač prvej strany na iné médium ako
zvyšok dokumentu.

Vodiace lišty zabezpečujú, aby sa médiá správne podávali do tlačiarne a aby tlač nebola pokrivená
(nerovnomerne rozložená na médiu). Pri vkladaní médií do zásobníkov upravte vodiace lišty tak, aby
súhlasili so šírkou používaného média.

24

Kapitola 5 Tlačové úlohy

SKWW