Pomoč HP LaserJet P2015 Printer series

background image

HP LaserJet P2015 Series

Uporabniški priroènik

background image
background image

HP LaserJet P2015 Series

Uporabniški priročnik

background image

Informacije o avtorskih pravicah

© 2006 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Reproduciranje, spreminjanje ali prevajanje
brez poprejšnjega pisnega dovoljenja je
prepovedano, razen kolikor to dovoljuje
zakonodaja o avtorskih pravicah.

Številka dela: CB366-90972

Edition 1, 09/2006

Informacije v tem dokumentu se lahko
spremenijo brez poprejšnjega obvestila.

Edine garancije za HP-jeve izdelke in storitve
so navedene v izrecnih izjavah o jamstvu,
priloženih tem izdelkom oziroma storitvam.
Nobenega dela tega dokumenta se ne sme
razlagati kot dodatno jamstvo. HP ni
odgovoren za tehnične ali uredniške napake
ali pomanjkljivosti v tem dokumentu.

Blagovne znamke

Microsoft

®

in Windows

®

sta zaščiteni

blagovni znamki družbe Microsoft
Corporation v ZDA.

PostScript

®

je zaščitena blagovna znamka

družbe Adobe Systems Incorporated.

Energy Star

®

in logotip Energy Star

®

sta

blagovni znamki ameriške agencije za
zaščito okolja (Environmental Protection
Agency), zaščiteni v ZDA.

background image

Kazalo

1 Podatki o izdelku

Funkcije izdelka .................................................................................................................................... 2

Tiskalnik HP LaserJet P2015 ............................................................................................... 2
Tiskalnik HP LaserJet P2015d ............................................................................................. 2
Tiskalnik HP LaserJet P2015n ............................................................................................. 3
Tiskalnik HP LaserJet P2015dn ........................................................................................... 3
Tiskalnik HP LaserJet P2015x ............................................................................................. 3

Deli izdelka ........................................................................................................................................... 4

2 Nadzorna plošča

3 Programska oprema izdelka

Podprti operacijski sistemi .................................................................................................................. 10
Povezava tiskalnika z računalnikom ................................................................................................... 11

Povezava USB ................................................................................................................... 11
Omrežna povezava ............................................................................................................ 11

Priključitev tiskalnika v omrežje ......................................................................... 11
Namestite programsko opremo omrežnega tiskalnika s CD-ja ......................... 12

Programska oprema za Windows ...................................................................................................... 13

Gonilniki za tiskalnik – Windows ........................................................................................ 13

Vrste gonilnikov za operacijski sistem Windows ............................................... 13
Namestitev programske opreme tiskalnika za operacijski sistem Windows ..... 13

Namestitev programske opreme tiskalnika v operacijskih sistemih
Windows XP (64-bitni) in Windows Server 2003 .............................. 13
Namestitev programske opreme tiskalnika v operacijskih sistemih
Windows 98 (samo gonilnik), Me (samo gonilnik), 2000 in XP (32-
bitni) .................................................................................................. 13

Konfiguracija gonilnika za tiskalnik v operacijskem sistemu Windows .............. 13

HP ToolboxFX ................................................................................................................... 14
Vgrajeni spletni strežnik ..................................................................................................... 14

Programska oprema za računalnike Macintosh ................................................................................. 15

Gonilniki za tiskalnik – Macintosh ...................................................................................... 15

Namestitev gonilnika tiskalnika v operacijskem sistemu Macintosh ................. 15
Konfiguracija gonilnika za tiskalnik v operacijskem sistemu Macintosh ............ 15

Datoteke PPD (PostScript Printer Description) .................................................................. 16

4 Podprti papir in drugi tiskalni mediji

Prilagajanje kakovosti tiskanja posameznim vrstam tiskalnih medijev ............................................... 18
Priporočila za uporabo tiskalnih medijev ............................................................................................ 19

SLWW

iii

background image

HP-jevi tiskalni mediji ......................................................................................................... 19
Neustrezni tiskalni mediji ................................................................................................... 19
Tiskalni mediji, ki lahko poškodujejo tiskalnik .................................................................... 19
Papir .................................................................................................................................. 20
Nalepke .............................................................................................................................. 20

Zgradba nalepk ................................................................................................. 20

Prosojnice .......................................................................................................................... 20
Ovojnice ............................................................................................................................. 20

Zgradba ovojnic ................................................................................................. 20
Ovojnice z dvojnimi stranskimi šivi .................................................................... 21
Ovojnice s samolepilnimi trakovi ali zavihki ...................................................... 21
Shranjevanje ovojnic ......................................................................................... 21

Voščilnice in debelejši tiskalni mediji ................................................................................. 21

Zgradba težjega papirja .................................................................................... 21
Priporočila za težji papir .................................................................................... 22

Pisemski papir z glavo in vnaprej natisnjeni obrazci .......................................................... 22

5 Tiskalna opravila

Vstavljanje tiskalnih medijev ............................................................................................................... 24

Pladenj 1 ............................................................................................................................ 24
Pladenj 2 in dodatni pladenj 3 ............................................................................................ 25
Izhodna pot za ravne medije .............................................................................................. 25
Ročno podajanje ................................................................................................................ 25

Nastavitve kakovosti tiskanja ............................................................................................................. 27
Tiskanje na posebne medije .............................................................................................................. 28

Tiskanje na ovojnico .......................................................................................................... 28
Tiskanje na prosojnice ali nalepke ..................................................................................... 29
Tiskanje na pisemski papir z glavo in vnaprej natisnjene obrazce .................................... 30
Tiskanje na medije po meri in voščilnice ........................................................................... 31

Obojestransko tiskanje ....................................................................................................................... 33

Ročno obojestransko tiskanje ............................................................................................ 33

Ročno obojestransko tiskanje z uporabo zgornjega izhodnega predala ........... 33
Ročno obojestransko tiskanje z uporabo izhodne poti za ravne medije ........... 36

Samodejno obojestransko tiskanje .................................................................................... 39

Tiskanje več strani na en list papirja (N-up) ....................................................................................... 41
Tiskanje knjižic ................................................................................................................................... 42
Tiskanje vodnih žigov ......................................................................................................................... 43
Preklic tiskalnega posla ...................................................................................................................... 44

6 Upravljanje in vzdrževanje

Strani z informacijami o tiskalniku ...................................................................................................... 46

Predstavitvena stran .......................................................................................................... 46
Stran za konfiguracijo ........................................................................................................ 46
Stran s podatki o stanju črnila v tiskalniku ......................................................................... 46
Stran s konfiguracijo omrežja ............................................................................................ 46

HP ToolboxFX .................................................................................................................................... 47

Odpiranje orodja HP ToolboxFX ........................................................................................ 47
Stanje ................................................................................................................................. 47
Opozorila ........................................................................................................................... 48

Nastavitev opozoril stanja ................................................................................. 48

iv

SLWW

background image

Nastavitev e-poštnih opozoril ............................................................................ 48

Pomoč ................................................................................................................................ 48
Nastavitve naprave ............................................................................................................ 49

Informacije o napravi ......................................................................................... 49
Ravnanje s papirjem ......................................................................................... 49
Kakovost tiskanja .............................................................................................. 49
Vrste papirja ...................................................................................................... 50
Sistemske nastavitve ........................................................................................ 50
Popravilo ........................................................................................................... 50

Nastavitve tiskalnika .......................................................................................................... 50

Tiskanje ............................................................................................................. 50
PCL 5e .............................................................................................................. 50
PCL 6 ................................................................................................................ 51
PostScript .......................................................................................................... 51

Omrežne nastavitve ........................................................................................................... 51

Vgrajeni spletni strežnik ..................................................................................................................... 52

Odpiranje vgrajenega spletnega strežnika ........................................................................ 52
Kartica Status (Stanje) ....................................................................................................... 53
Kartica Settings (Nastavitve) ............................................................................................. 53
Kartica Networking (Omrežja) ............................................................................................ 53
Povezave ........................................................................................................................... 54

Zamenjava tiskalne kasete ................................................................................................................. 55
Ponovna porazdelitev barvila ............................................................................................................. 57
Čiščenje tiskalnika .............................................................................................................................. 58

Čiščenje prostora okoli tiskalne kasete s črnilom .............................................................. 58
Čiščenje poti tiskalnih medijev ........................................................................................... 59

Čiščenje zajemalnega valja (pladenj 1) .............................................................................................. 61
Čiščenje zajemalnega valja (pladenj 2) .............................................................................................. 64
EconoMode ........................................................................................................................................ 70

7 Odpravljanje težav

Iskanje rešitve .................................................................................................................................... 72

1. korak: Ali je tiskalnik pravilno nameščen? ..................................................................... 72
2. korak: Ali lučka za pripravljenost sveti? ......................................................................... 72
3. korak: Ali lahko natisnete predstavitveno stran? ........................................................... 73
4. korak: Ali je kakovost tiskanja ustrezna? ....................................................................... 73
5. korak: Ali tiskalnik komunicira z računalnikom? ............................................................. 73
6. korak: Ali se je stran pravilno natisnila? ......................................................................... 73
Obrnite se na HP-jevo podporo ......................................................................................... 74

Vzorci utripanja lučk stanja ................................................................................................................. 75
Pogoste težave pri tiskanju z računalnikom Macintosh ...................................................................... 82
Napake emulacije postscripta HP na ravni 3 ...................................................................................... 85
Odpravljanje težav z mediji ................................................................................................................ 86
Natisnjena stran se razlikuje od tiste na zaslonu ............................................................................... 88

Popačeno, napačno ali nepopolno besedilo ...................................................................... 88
Manjkajoča grafika ali besedilo oziroma prazne strani ...................................................... 88
Velikost strani je drugačna kot pri drugih tiskalnikih HP LaserJet ..................................... 89
Kakovost grafike ................................................................................................................ 89

Težave s programsko opremo tiskalnika ............................................................................................ 90
Izboljšanje kakovosti tiskanja ............................................................................................................. 91

SLWW

v

background image

Svetlo ali bledo tiskanje ..................................................................................................... 91
Drobci barvila ..................................................................................................................... 91
Manjkajoči deli izpisa ......................................................................................................... 91
Navpične črte ..................................................................................................................... 92
Sivo ozadje ........................................................................................................................ 92
Madeži barvila .................................................................................................................... 92
Delci barvila ....................................................................................................................... 93
Ponavljajoče se navpične napake ..................................................................................... 93
Nepravilno oblikovani znaki ............................................................................................... 93
Poševno/nesimetrično tiskanje .......................................................................................... 94
Zvit ali valovit tiskalni medij ................................................................................................ 94
Gube ali pregibi .................................................................................................................. 94
Razpršeno barvilo okoli natisnjenih znakov ....................................................................... 95

Odstranjevanje zagozdenega tiskalnega medija ................................................................................ 96

Prostor okoli tiskalne kasete .............................................................................................. 96
Podajalni pladnji ................................................................................................................. 98
Izhodni predal .................................................................................................................. 101
Izhodna pot za ravne medije ............................................................................................ 102
Pot samodejnega obojestranskega tiskanja .................................................................... 103

Odpravljanje težav pri postavitvi omrežja ......................................................................................... 108

Dodatek A Dodatek o dodatni opremi in potrošnem materialu

Naročanje dodatne opreme in potrošnega materiala ....................................................................... 110
Tiskalni strežniki za omrežja 10/100 ................................................................................................ 111
Tiskalne kasete HP .......................................................................................................................... 112

HP-jeva politika glede uporabe tiskalnih kaset drugih proizvajalcev ............................... 112
Shranjevanje tiskalnih kaset ............................................................................................ 112
Življenjska doba tiskalne kasete ...................................................................................... 112
Varčevanje z barvilom ..................................................................................................... 112

Moduli DIMM (za pomnilnik ali pisave) ............................................................................................. 113

Namestitev pomnilniškega modula DIMM ...................................................................... 113
Preskušanje pomnilniškega modula DIMM ...................................................................... 115
Odstranjevanje pomnilniškega modula DIMM ................................................................. 115

Dodatek B Storitve in podpora

Popravilo strojne opreme ................................................................................................................. 120
Razširjena garancija ......................................................................................................................... 121
Priporočila za vnovično pakiranje tiskalnika ..................................................................................... 122
Kako stopiti v stik s HP-jem .............................................................................................................. 123

Dodatek C Tehnični podatki tiskalnika

Delovno okolje .................................................................................................................................. 126
Akustične emisije .............................................................................................................................. 127
Električna specifikacija ..................................................................................................................... 128
Zunanjost .......................................................................................................................................... 130
Zmogljivosti in nazivne vrednosti tiskalnika ...................................................................................... 131
Pomnilnik .......................................................................................................................................... 132
Vmesniki ........................................................................................................................................... 133

vi

SLWW

background image

Dodatek D Upravne informacije

Skladnost s pravilnikom FCC ........................................................................................................... 136
Izjave o ustreznosti ........................................................................................................................... 137
Izjave upravnih organov ................................................................................................................... 138

Izjava o varnosti laserja ................................................................................................... 138
Kanadski predpisi DOC ................................................................................................... 138
Izjava o elektromagnetnih motnjah za Korejo .................................................................. 138
Izjava o laserju za Finsko ................................................................................................ 139

Okoljevarstveni vidiki izdelka ............................................................................................................ 140

Varovanje okolja .............................................................................................................. 140
Emisija ozona .................................................................................................................. 140
Poraba energije ............................................................................................................... 140
Poraba barvila .................................................................................................................. 140
Poraba papirja ................................................................................................................. 140
Plastika ............................................................................................................................ 140
Potrošni material za tiskalnike HP LaserJet .................................................................... 140
Informacije o HP-jevem programu za vračilo in recikliranje potrošnega materiala za
tiskanje ............................................................................................................................. 141
Papir ................................................................................................................................ 141
Omejitve za materiale ...................................................................................................... 141
Odlaganje odpadne opreme v gospodinjstvih v Evropski uniji ......................................... 142
Podatki o varnosti materiala ............................................................................................ 142
Dodatne informacije ......................................................................................................... 142

Dodatek E Garancija in licence

Hewlett-Packardova izjava o omejeni garanciji ................................................................................ 144
Hewlett-Packardova licenčna pogodba za programsko opremo ...................................................... 145
Omejena garancija za življenjsko dobo kasete s črnilom ................................................................. 146

Stvarno kazalo ................................................................................................................................................. 147

SLWW

vii

background image

viii

SLWW

background image

1