HP LaserJet P2015 Printer series - Namestitev pomnilniškega modula DIMM

background image

Namestitev pomnilniškega modula DIMM

Če tiskalnikom HP LaserJet P2015 Series dodate pomnilnik (samo RAM), boste lahko tiskali
zahtevnejše tiskalne posle.

Pomnilniški modul DIMM namestite takole:

OPOZORILO

Pri ravnanju s pomnilniškimi moduli DIMM uporabljajte ozemljeno antistatično

zapestnico, sicer jih lahko poškodujete. Preden se dotaknete pomnilniških modulov DIMM, se
dotaknite katerega koli kovinskega dela tiskalnika.

1.

Tiskalnik izklopite s stikalom za napajanje in iztaknite vse kable, priključene nanj.

2.

Odprite vratca modula DIMM.

3.

Odstranite pomnilniški modul DIMM iz antistatične embalaže, v kateri ste ga dobili, tako da ga
primete za zgornji rob.

SLWW

Moduli DIMM (za pomnilnik ali pisave)

113

background image

4.

Modul DIMM z zlatimi stiki navzgor vstavite in potisnite v režo, da se kovinska zatiča zaskočita.

114

Dodatek A Dodatek o dodatni opremi in potrošnem materialu

SLWW

background image

5.

Zaprite vratca modula DIMM.

6.

Znova priključite vse kable in tiskalnik vklopite s stikalom za napajanje.