HP LaserJet P2015 Printer series - Odstranjevanje pomnilniškega modula DIMM

background image

Odstranjevanje pomnilniškega modula DIMM

Pomnilniški modul DIMM odstranite takole:

OPOZORILO

Pri ravnanju s pomnilniškimi moduli DIMM uporabljajte ozemljeno antistatično

zapestnico, sicer jih lahko poškodujete. Preden se dotaknete pomnilniških modulov DIMM, se
dotaknite katerega koli kovinskega dela tiskalnika.

1.

Tiskalnik izklopite s stikalom za napajanje in iztaknite vse kable, priključene nanj.

SLWW

Moduli DIMM (za pomnilnik ali pisave)

115

background image

2.

Odprite vratca modula DIMM.

3.

Zatiča modula DIMM potisnite vsaksebi, da ju odklenete.

116

Dodatek A Dodatek o dodatni opremi in potrošnem materialu

SLWW

background image

4.

Pomnilniški modul DIMM primite za spodnji rob in ga previdno izvlecite iz tiskalnika.

Opomba

Modul DIMM shranite v antistatično embalažo.

5.

Zaprite vratca modula DIMM.

6.

Znova priključite vse kable in tiskalnik vklopite s stikalom za napajanje.

SLWW

Moduli DIMM (za pomnilnik ali pisave)

117

background image

118

Dodatek A Dodatek o dodatni opremi in potrošnem materialu

SLWW

background image

B