HP LaserJet P2015 Printer series - Hewlett-Packardova izjava o omejeni garanciji

background image

Hewlett-Packardova izjava o omejeni garanciji

HP-JEV IZDELEK

TRAJANJE OMEJENEGA JAMSTVA

Tiskalniki HP LaserJet P2015 Series

Eno leto od datuma nakupa.

HP vam, končnemu uporabniku, jamči, da bosta strojna oprema in dodatna oprema HP brez okvar v materialu in
izdelavi po datumu nakupa in za obdobje, navedeno zgoraj. Če med garancijskim obdobjem obvestite HP o takih
okvarah, bo po lastni presoji bodisi popravil bodisi zamenjal izdelke, za katere se izkaže, da so okvarjeni.
Nadomestni izdelki so lahko novi ali enakovredni novim.

HP jamči, da programska oprema HP ne bo nezmožna izvajati svojih programskih ukazov po datumu nakupa in
za obdobje, navedeno zgoraj, zaradi okvar v materialih in delu, če jo pravilno namestite in uporabljate. Če med
garancijskim obdobjem obvestite HP o takih okvarah, bo zamenjal programsko opremo, ki zaradi takih okvar ne
izvaja svojih programskih ukazov.

HP ne jamči, da bo delovanje izdelkov HP brez prekinitev ali napak. Če HP ni zmožen v razumnem času popraviti
ali zamenjati kateregakoli izdelka, boste upravičeni do povračila nakupne cene ob vračilu izdelka.

Izdelki HP lahko vsebujejo obnovljene dele, katerih delovanje je enakovredno novim, ali pa so bili naključno
uporabljeni.

Garancija ne velja za okvare, ki so posledica (a) nepravilnega ali nezadostnega vzdrževanja ali umerjanja, (b)
uporabe programske opreme, vmesnikov, delov ali potrošnega materiala, ki jih ni dobavil HP, (c) nepooblaščenega
spreminjanja ali napačne uporabe, (d) uporabe zunaj objavljenih specifikacij za delovno okolje izdelka, ali (e)
nepravilne priprave ali vzdrževanja mesta uporabe.

HP-jeva omejena garancija je veljavna samo v državi/območju ali pokrajini, kjer HP ponuja podporo za ta izdelek
in ga je tržil. Raven garancijskih storitev se lahko razlikuje glede na krajevne standarde. HP ne bo spreminjal oblike,
videza ali delovanja izdelka, da bi deloval v državi/območju, kjer njegova uporaba zaradi zakonskih ali upravnih
razlogov ni bila nikdar predvidena. KOLIKOR DOVOLJUJE KRAJEVNA ZAKONODAJA, SO GARANCIJE,
NAVEDENE ZGORAJ, IZKLJUČNE IN NE DAJE SE NOBENA DRUGA IZRECNA ALI NAZNAČENA GARANCIJA
ALI POGOJ, NAJSI BO PISEN ALI USTNI. HP SE IZRECNO ODPOVEDUJE VSEM NAZNAČENIM
GARANCIJAM ALI POGOJEM USTREZNOSTI ZA PRODAJO, ZADOVOLJIVE KAKOVOSTI ALI PRIMERNOSTI
ZA DOLOČEN NAMEN. Nekatere države/območja, zvezne države ali province ne dovoljujejo omejitev trajanja
naznačenega jamstva, zato zgornja omejitev ali izključitev za vas morda ne velja v celoti. Ta garancija vam daje
določene zakonske pravice, imate pa lahko tudi druge pravice, ki se med posameznimi zveznimi državami,
provincami in državami/območji razlikujejo.

DO MERE, KI JO DOVOLJUJE LOKALNA ZAKONODAJA, SO VAŠA EDINA IN IZKLJUČNA PRAVNA
SREDSTVA TISTA, NAVEDENA V TEJ GARANCIJSKI IZJAVI. RAZEN KOT JE NAVEDENO ZGORAJ, NE BO
NE HPNE NJEGOVI DOBAVITELJI ODGOVOREN ZA IZGUBO PODATKOV ALI ZA NEPOSREDNO,
POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO (VKLJUČNO Z IZGUBO DOBIČKA ALI PODATKOV) ALI DRUGO
ŠKODO, NE GLEDE NA TO, ALI IZHAJA IZ POGODBE, KAZNIVEGA DEJANJA ALI KATEREKOLI DRUGE
PRAVNE MOŽNOSTI. Nekatere države/območja, zvezne države ali province ne dovolijo izključitve ali omejitve
naključne ali posledične škode, tako da zgornja omejitev ali izključitev za vas morda ne velja.

GARANCIJSKE DOLOČBE TE IZJAVE, RAZEN DO ZAKONSKO DOVOLJENE MERE, NE IZKLJUČUJEJO,
OMEJUJEJO ALI SPREMINJAJO OBVEZNIH ZAKONSKIH PRAVIC, KI VELJAJO ZA PRODAJO TEGA
IZDELKA, IN JIH DOPOLNJUJEJO.

144

Dodatek E Garancija in licence

SLWW

background image

Hewlett-Packardova licenčna pogodba za programsko

opremo

OPOMBA: UPORABA PROGRAMSKE OPREME TEMELJI NA DOLOČBAH HP-JEVE LICENČNE
POGODBE ZA PROGRAMSKO OPREMO, NAVEDENE SPODAJ. Z UPORABO PROGRAMSKE
OPREME SOGLAŠATE Z DOLOČBAMI TE LICENČNE POGODBE.

DOLOČBE HP-JEVE LICENCE ZA PROGRAMSKO OPREMO

Te licenčne določbe urejajo vašo uporabo priložene programske opreme, razen če imate posebno
podpisano pogodbo s Hewlett-Packardom.

Podelitev licence. Hewlett-Packard vam podeljuje pravico do uporabe enega izvoda programske
opreme. »Uporaba« pomeni shranjevanje, nalaganje, nameščanje, izvajanje ali prikazovanje
programske opreme. Programske opreme ne smete spreminjati, prav tako ne smete onemogočiti
kakršnihkoli funkcij za licenciranje ali nadzor v programski opremi. Če je programska oprema licencirana
za »hkratno uporabo«, ne smete dovoliti, da jo hkrati uporablja več uporabnikov, kot je največ dovoljeno.

Lastništvo. Programska oprema in avtorske pravice zanjo so last Hewlett-Packarda ali njegovih
neodvisnih dobaviteljev. Licenca vam ne podeljuje lastniške pravice ali lastništva programske opreme
in ne pomeni prodaje kakršnihkoli pravic za programsko opremo. Hewlett-Packardovi neodvisni
dobavitelji lahko pri kakršnihkoli kršitvah teh licenčnih določb zaščitijo svoje pravice.

Kopije in prilagoditve. Kopije ali prilagoditve programske opreme lahko naredite samo za namene
arhiviranja, ali kadar je kopiranje oziroma prilagajanje bistven del dovoljene uporabe programske
opreme. V vseh kopijah ali prilagoditvah morate reproducirati vsa obvestila o avtorskih pravicah v izvirni
programski opremi. Programske opreme ne smete kopirati v kakršnokoli javno omrežje.

Prepovedano obratno zbiranje ali dešifriranje. Programske opreme ne smete obratno zbirati ali
povratno prevajati brez HP-jevega poprejšnjega pisnega soglasja. V nekaterih pristojnostih je HP-jevo
soglasje lahko potrebno tudi za omejeno obratno zbiranje ali povratno prevajanje. HP-ju morate na
zahtevo posredovati razumno podrobne informacije o obratnem zbiranju ali povratnem prevajanju.
Programske opreme ne smete dešifrirati, razen če je to potrebno za uporabo programske opreme.

Prenos. Licenca samodejno preneha veljati ob kakršnemkoli prenosu programske opreme. Programsko
opremo morate ob prenosu v celoti prenesti prejemniku, skupaj z vsemi izvodi in povezano
dokumentacijo. Pogoj prenosa je, da prejemnik sprejme licenčne določbe.

Prenehanje. Če ne ravnate skladno s katerokoli od teh licenčnih določb, lahko HP prekine veljavnost
vaše licence. Ob prenehanju morate takoj uničiti programsko opremo skupaj z vsemi izvodi,
prilagoditvami in deli, združenimi v kakršnikoli obliki.

Izvozne zahteve. Programske opreme, kopij in prilagoditev programske opreme ne smete izvoziti ali
nadalje izvoziti, če s tem kršite kakršnokoli veljavno zakonodajo ali predpise.

Omejene pravice državnih organov ZDA. Programska oprema je bila razvita, priložena dokumentacija
pa izdelana izključno na zasebne stroške. Dobavlja in licencira se kot »komercialna računalniška
programska oprema«, kakor je opredeljeno v DFARS 252.227-7013 (okt. 1988), DFARS 252.211-7015
(maj 1991) ali DFARS 252.227-7014 (jun. 1995), kot »komercialni predmet«, kakor je opredeljeno v
FAR 2.101(a) (jun. 1987), ali kot »omejena računalniška programska oprema«, kakor je opredeljeno v
FAR 52.227-19 (jun. 1987) (ali v kateremkoli enakovrednem predpisu upravnih organov ali pogodbenem
določilu), kot je primerno. Za programsko opremo in kakršnokoli priloženo dokumentacijo imate samo
tiste pravice, ki jih zanje določa upoštevna klavzula pravilnikov DFAR ali FAR oziroma HP-jeva
standardna pogodba za programsko opremo za zadevni izdelek.

SLWW