HP LaserJet P2015 Printer series - Omejena garancija za življenjsko dobo kasete s črnilom

background image

Omejena garancija za življenjsko dobo kasete s črnilom

Opomba

Za kaseto s črnilom, ki ste jo dobili s tiskalnikom, velja naslednja garancija.

HP-jamči, da je ta njegov izdelek brez okvar v materialu in izdelavi. Ta garancija ne velja za izdelke, ki
(a) so bili znova napolnjeni, obnovljeni, znova proizvedeni ali na kakršenkoli način spremenjeni, (b) imajo
težave, ki so posledica napačne uporabe, napačnega shranjevanja ali delovanja zunaj okoljskih
pogojev, priporočenih za tiskalniški izdelek, ali (c) se obrabijo z običajno uporabo. Garancijska popravila
uveljavljate tako, da izdelek vrnete na kraj nakupa (s pisnim opisom težave in vzorci izpisa) ali pa se
obrnete na HP-jevo podporo strankam. HP bo po lastni presoji zamenjal izdelke, za katere se izkaže,
da so okvarjeni, ali vam vrnil ceno, ki ste jo plačali zanje. KOLIKOR DOVOLJUJE KRAJEVNA
ZAKONODAJA, JE GARANCIJA, NAVEDENA ZGORAJ, IZKLJUČNA IN NE DAJE SE NOBENA
DRUGA IZRECNA ALI NAZNAČENA GARANCIJA ALI POGOJ, NAJSI BO PISEN ALI USTNI. HP SE
IZRECNO ODPOVEDUJE VSEM NAZNAČENIM GARANCIJAM ALI POGOJEM USTREZNOSTI ZA
PRODAJO, ZADOVOLJIVE KAKOVOSTI ALI PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. KOLIKOR
DOVOLJUJE KRAJEVNA ZAKONODAJA NISO NE HP NE NJEGOVI DOBAVITELJI V NOBENEM
PRIMERU ODGOVORNI ZA NEPOSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO (VKLJUČNO
Z IZGUBLJENIM DOBIČKOM IN PODATKI) ALI DRUGO ŠKODO, NE GLEDE NA TO, ALI IZHAJA IZ
POGODBE, KAZNIVEGA DEJANJA ALI KATEREKOLI DRUGE PRAVNE MOŽNOSTI.
GARANCIJSKE DOLOČBE TE IZJAVE, RAZEN DO ZAKONSKO DOVOLJENE MERE, NE
IZKLJUČUJEJO, OMEJUJEJO ALI SPREMINJAJO OBVEZNIH ZAKONSKIH PRAVIC, KI VELJAJO
ZA PRODAJO TEGA IZDELKA, IN JIH DOPOLNJUJEJO.

146

Dodatek E Garancija in licence

SLWW