HP LaserJet P2015 Printer series - Nadzorna plošča

background image

Nadzorna plošča

Na nadzorni plošči tiskalnika je šest lučk in dva gumba. Osvetlitev lučk označuje različna stanja
tiskalnika.

1

Lučka zagozdenega papirja: Označuje, da se je zagozdil papir.

2

Lučka kasete s črnilom: Lučka sveti, kadar v kaseti zmanjkuje črnila. Lučka utripa, kadar kasete s črnilom ni v tiskalniku.

3

Lučka manjkajočega papirja: Označuje, da je v tiskalniku zmanjkalo papirja.

4

Opozorilna lučka (Attention): Označuje, da so vratca prostora tiskalne kasete odprta ali da je prišlo do kake druge
napake.

5

Lučka pripravljenosti (Ready): Označuje, da je tiskalnik pripravljen za tiskanje.

6

Gumb in lučka za potrditev (

Go

)

7

Gumb za preklic (

Cancel

): Če želite preklicati tiskalni posel, ki se tiska, pritisnite gumb

Cancel

.

Opomba

Več o različnih osvetlitvah lučk preberite v razdelku

Vzorci utripanja lučk stanja

.

SLWW

7

background image

8

Poglavje 2 Nadzorna plošča

SLWW

background image

3