HP LaserJet P2015 Printer series - Manjkajoča grafika ali besedilo oziroma prazne strani

background image

Manjkajoča grafika ali besedilo oziroma prazne strani

Preverite, ali datoteka vsebuje prazne strani.

Morda niste odstranili zaščitnega traku s tiskalne kasete. Tiskalno kaseto vzemite iz tiskalnika in
potegnite jeziček na dnu, kolikor morete, da odstranite celoten zaščitni trak. Znova namestite
tiskalno kaseto. Navodila preberite v razdelku

Zamenjava tiskalne kasete

. Natisnite predstavitveno

stran, tako da pritisnete gumb za potrditev

Go

. S tem preverite delovanje tiskalnika.

Nastavitve za grafiko v pogovornem oknu z lastnostmi tiskalnika morda niso ustrezne. Spremenite
jih. Več o tem preberite v razdelku

Konfiguracija gonilnika za tiskalnik v operacijskem sistemu

Windows

ali

Konfiguracija gonilnika za tiskalnik v operacijskem sistemu Macintosh

.

Očistite tiskalnik, zlasti stike med tiskalno kaseto in napajalnikom.

88

Poglavje 7 Odpravljanje težav

SLWW