HP LaserJet P2015 Printer series - Popačeno, napačno ali nepopolno besedilo

background image

Popačeno, napačno ali nepopolno besedilo

Pri nameščanju programske opreme ste morda izbrali napačen gonilnik za tiskalnik. Poskrbite, da
bo v lastnostih tiskalnika izbran gonilnik za tiskalnik HP LaserJet P2015.

Če se popačeno natisne le določena datoteka, je morda kaj narobe prav s to datoteko. Če se
dokumenti popačeno natisnejo le iz enega programa, je morda kaj narobe s tem programom.
Preverite, ali je izbran ustrezen gonilnik.

Težavo morda povzroča uporabniški program. Natisnite besedilo iz drugega programa.

Kabel USB je morda slabo pritrjen ali poškodovan. Poskusite eno od teh možnosti:

Izvlecite kabel in ga znova priključite na obeh koncih.

Znova natisnite besedilo, ki ste ga že uspešno natisnili.

Če je mogoče, priključite kabel in tiskalnik na drug računalnik ter natisnite besedilo, ki ste ga
že uspešno natisnili.

Uporabite nov kabel USB 2.0, dolg 3 m ali manj. Glejte

Naročanje dodatne opreme in

potrošnega materiala

.

Izklopite tiskalnik in računalnik. Iztaknite kabel USB in preverite, ali sta njegova konca morda
poškodovana. Nato kabel znova priključite in se prepričajte, da sta oba konca trdno v
priključkih. Tiskalnik mora biti z računalnikom povezan neposredno. Odstranite morebitna
stikala, tračne pogone, varnostne ključe in druge naprave, nameščene med vrati USB na
računalniku in tiskalnikom. Te naprave lahko namreč motijo komunikacijo med računalnikom
in tiskalnikom. Znova vklopite tiskalnik in računalnik.