HP LaserJet P2015 Printer series - Odpravljanje težav pri postavitvi omrežja

background image

Odpravljanje težav pri postavitvi omrežja

Če računalnik ne zazna tiskalnika HP LaserJet 2015 Series v omrežju, naredite naslednje:

1.

Preverite, ali so vsi kabli pravilno priključeni. Preverite naslednje povezave:

Napajalne kable.

Kable, ki povezujejo tiskalnik z zvezdiščem ali stikalom.

Kable, ki zvezdišče ali stikalo povezujejo z računalnikom.

Modemske kable in kable internetne povezave, če obstajajo.

2.

Preverite, ali omrežna povezava računalnika deluje pravilno (samo Windows):

Na namizju dvokliknite ikono My Network Places (Moja omrežna mesta) ali Network
Neighborhood
(Omrežna soseščina).

Kliknite povezavo Entire Network (Celotno omrežje).

Kliknite povezavo Entire Contents (Celotna vsebina).

Dvokliknite eno od omrežnih ikon in preverite, ali so na seznamu naprave.

3.

Preverite, ali je omrežna povezava dejavna:

Preverite, ali na omrežnem priključku RJ-45 na hrbtni strani tiskalnika sveti lučka.

Če ena od lučk sveti, a ne utripa, je tiskalnik povezan v omrežje.

Če nobena od omrežnih lučk ne sveti, preverite, ali je kabel, ki tiskalnik povezuje s prehodom,
stikalom oziroma zvezdiščem, dobro pritrjen.

Če je kabel pravilno priključen, izklopite tiskalnik za najmanj 10 sekund, nato pa ga znova
vklopite.

4.

Natisnite stran s konfiguracijo omrežja. Glejte

Stran s konfiguracijo omrežja

.

Na strani z omrežno konfiguracijo preverite, ali je tiskalniku dodeljen veljaven naslov IP (ne
sme biti sestavljen iz samih ničel).

Če na strani s konfiguracijo ni veljavnega naslova IP, ponastavite HP-jeva vgrajena omrežna
vrata na tovarniške nastavitve, tako da hkrati pritisnete gumba

Go

in

Cancel

.

Ko lučke za opozorilo, pripravljenost in potrditev prenehajo utripati, tiskalnik preklopi v stanje
pripravljenosti in ponastavitev je končana.

Počakajte še dve minuti, nato pa znova natisnite stran s konfiguracijo omrežja in preverite, ali
ima tiskalnik zdaj veljaven naslov IP.

Če je naslov IP še vedno sestavljen iz samih ničel, glejte

Obrnite se na HP-jevo podporo

.

108

Poglavje 7 Odpravljanje težav

SLWW

background image

A