HP LaserJet P2015 Printer series - Odpravljanje težav z mediji

background image

Odpravljanje težav z mediji

Naslednje težave z mediji povzročajo slabšo kakovost tiskanja, zagozdenje papirja ali poškodbe
tiskalnika.

Težava

Vzrok

Rešitev

Slaba kakovost tiskanja ali prijemanje
barvila.

Papir je preveč vlažen, pregrob, pretežek
ali prelahek, je reliefni ali je iz serije z
napako.

Uporabite drugo vrsto papirja z
gladkostjo od 100 do 250 sheffieldov in
vsebnostjo vlage od 4 do 6 odstotkov.

Manjkajoči deli izpisa, zagozdenje ali
zvijanje papirja.

Papir ni bil pravilno shranjen.

Papir shranjujte na ravni površini in v
embalaži, ki ščiti pred čezmerno
vlažnostjo zraka.

Površina papirja ni enaka na obeh
straneh.

Obrnite papir.

Čezmerno zvijanje papirja.

Papir je preveč vlažen, vlakna niso
pravilno obrnjena ali pa so prekratka

Odprite izhodni pladenj na hrbtni strani
ali uporabite papir z dolgimi vlakni.

Površina papirja ni enaka na obeh
straneh.

Obrnite papir.

Zagozditve ali poškodbe tiskalnika

Papir je perforiran ali so deli izrezani.

Uporabite papir brez izrezov ali
perforacije.

Težave pri podajanju.

Robovi papirja niso gladki.

Uporabite kakovosten papir za laserske
tiskalnike.

Površina papirja ni enaka na obeh
straneh.

Obrnite papir.

Papir je preveč vlažen, pregrob, pretežek
ali prelahek, vlakna niso pravilno
usmerjena ali so prekratka, je reliefni ali
iz serije z napako.

Uporabite drugo vrsto papirja z
gladkostjo od 100 do 250 sheffieldov in
vsebnostjo vlage od 4 do 6 odstotkov.

Odprite izhodni pladenj na hrbtni strani
ali uporabite papir z dolgimi vlakni.

Izpis ni poravnan (je postrani)

Vodila papirja morda niso pravilno
prilagojena.

Odstranite medij iz podajalnega pladnja,
ga poravnajte in ga znova vstavite.
Vodila tiskalnega medija prilagodite širini
in dolžini medija, ki ga uporabljate, in
poskusite znova.

Hkrati se poda več listov.

V podajalnem pladnju je morda preveč
papirja.

Odstranite nekaj papirja iz pladnja.
Glejte

Vstavljanje tiskalnih medijev

.

Medij je morda naguban, prepognjen ali
poškodovan.

Tiskalni medij ne sme biti zguban,
prepognjen ali poškodovan. Uporabite
medij iz drugega ali novega zavoja.

86

Poglavje 7 Odpravljanje težav

SLWW

background image

Težava

Vzrok

Rešitev

Tiskalnik ne povleče medija iz
podajalnega pladnja

Tiskalnik je morda v načinu ročnega
podajanja.

Preverite, ali je tiskalnik v načinu
ročnega podajanja, in poskusite znova.

Morda je zajemalni valj umazan ali
poškodovan.

Obrnite se na HP-jeveo podporo za
stranke. See

Kako stopiti v stik s HP-

jem

or the support flyer that came in the

box.

Mehanizem za prilagajanje dolžine
papirja v pladnju 2 ali 3 je morda
nastavljen na večjo dolžino, kot jo ima
papir.

Mehanizem prilagodite dejanski dolžini
papirja.

Pri samodejnem obojestranskem
tiskanju tiskalnik ne povleče medija iz
podajalnega pladnja.

Izbiralnik velikosti tiskalnega medija za
samodejno obojestransko tiskanje ni
nastavljen na pravilno velikost strani.

Če boste tiskali na papir velikosti letter ali
legal, izbiralnik potisnite navznoter, če pa
boste tiskali na papir A4 ga povlecite
navzven. Glejte

Deli izdelka

, kjer je

prikazan položaj izbiralnika velikosti
tiskalnega medija za samodejno
obojestransko tiskanje.

SLWW

Odpravljanje težav z mediji

87