HP LaserJet P2015 Printer series - Izhodna pot za ravne medije

background image

Izhodna pot za ravne medije

Če želite odstraniti zagozdeni papir iz izhodne poti za ravne medije, upoštevajte ta navodila:

OPOZORILO

Zagozdenega papirja ne odstranjujte z ostrimi predmeti, kot so pincete in

škarjice. Okvare, povzročene zaradi uporabe ostrih predmetov, niso zajete v garanciji.

1.

Odprite vratca izhodne poti za ravne medije.

2.

Zelena sprostitvena vzvoda potisnite navzdol.

102

Poglavje 7 Odpravljanje težav

SLWW

background image

3.

Z obema rokama zagrabite zagozdeni medij, kjer je najlažje dostopen (najbolje na sredini), in ga
previdno izvlecite iz tiskalnika.

Opomba

Če medija ne morete dobro zagrabiti, upoštevajte nasvete v razdelku

Prostor

okoli tiskalne kasete

.

4.

Zaprite vratca izhodne poti za ravne medije.