HP LaserJet P2015 Printer series - Izhodni predal

background image

Izhodni predal

OPOZORILO

Zagozdenega papirja ne odstranjujte z ostrimi predmeti, kot so pincete in

škarjice. Okvare, povzročene zaradi uporabe ostrih predmetov, niso zajete v garanciji.

Z obema rokama zagrabite zagozdeni medij, kjer je najlažje dostopen (najbolje na sredini), in ga
previdno izvlecite iz tiskalnika.

SLWW

Odstranjevanje zagozdenega tiskalnega medija

101