HP LaserJet P2015 Printer series - Podajalni pladnji

background image

Podajalni pladnji

Če želite odstraniti zagozdeni papir iz podajalnih pladnjev, upoštevajte ta navodila:

OPOZORILO

Zagozdenega papirja ne odstranjujte z ostrimi predmeti, kot so pincete in

škarjice. Okvare, povzročene zaradi uporabe ostrih predmetov, niso zajete v garanciji.

1.

Odprite vratca izhodne poti za ravne medije.

2.

Zelena sprostitvena vzvoda potisnite navzdol.

98

Poglavje 7 Odpravljanje težav

SLWW

background image

3.

Pritisnite gumb vratc prostora s tiskalno kaseto in to odstranite.

4.

Z obema rokama zagrabite zagozdeni medij, kjer je najlažje dostopen (najbolje na sredini), in ga
previdno izvlecite iz tiskalnika.

5.

Namestite tiskalno kaseto in zaprite vratca.

SLWW

Odstranjevanje zagozdenega tiskalnega medija

99

background image

6.

Odprite pladenj 2.

7.

Z obema rokama zagrabite zagozdeni medij, kjer je najlažje dostopen (najbolje na sredini), in ga
previdno izvlecite iz tiskalnika.

100

Poglavje 7 Odpravljanje težav

SLWW

background image

8.

Če zagozdenega medija ne vidite, odprite vratca tiskalne kasete, kaseto odstranite in zgornje vodilo
potisnite navzdol. Previdno izvlecite zagozdeni medij iz tiskalnika.

9.

Zaprite pladenj 2.