HP LaserJet P2015 Printer series - Pot samodejnega obojestranskega tiskanja

background image

Pot samodejnega obojestranskega tiskanja

Če želite odstraniti zagozdeni papir iz poti samodejnega obojestranskega tiskanja, upoštevajte ta
navodila:

SLWW

Odstranjevanje zagozdenega tiskalnega medija

103

background image

OPOZORILO

Zagozdenega papirja ne odstranjujte z ostrimi predmeti, kot so pincete in

škarjice. Okvare, povzročene zaradi uporabe ostrih predmetov, niso zajete v garanciji.

1.

Odprite vratca izhodne poti za ravne medije.

2.

Zelena sprostitvena vzvoda potisnite navzdol.

3.

Odstranite pladenj 2.

104

Poglavje 7 Odpravljanje težav

SLWW

background image

4.

Zeleni vzvod na vratcih poti samodejnega obojestranskega tiskanja (na sprednji strani tiskalnika)
potisnite navzdol.

5.

Z obema rokama zagrabite zagozdeni medij, kjer je najlažje dostopen (najbolje na sredini), in ga
previdno izvlecite iz tiskalnika.

6.

Zaprite vratca poti samodejnega obojestranskega tiskanja, tako da jih trdno potisnete navzgor.

SLWW

Odstranjevanje zagozdenega tiskalnega medija

105

background image

7.

Znova vstavite pladenj 2.

8.

Odprite vratca za samodejno obojestransko tiskanje na hrbtni strani tiskalnika.

9.

Z obema rokama zagrabite zagozdeni medij, kjer je najlažje dostopen (najbolje na sredini), in ga
previdno izvlecite iz tiskalnika.

106

Poglavje 7 Odpravljanje težav

SLWW

background image

10.

Zaprite vratca za samodejno obojestransko tiskanje.

SLWW

Odstranjevanje zagozdenega tiskalnega medija

107