HP LaserJet P2015 Printer series - Prostor okoli tiskalne kasete

background image

Prostor okoli tiskalne kasete

Če želite odstraniti zagozdeni papir iz območja tiskalne kasete, upoštevajte ta navodila:

OPOZORILO

Zagozdenega papirja ne odstranjujte z ostrimi predmeti, kot so pincete in

škarjice. Okvare, povzročene zaradi uporabe ostrih predmetov, niso zajete v garanciji.

1.

Pritisnite gumb vratc prostora s tiskalno kaseto in to odstranite.

OPOZORILO

Da bi preprečili poškodbe tiskalne kasete, je ne izpostavljajte neposredni

sončni svetlobi.

96

Poglavje 7 Odpravljanje težav

SLWW

background image

2.

Odprite vratca izhodne poti za ravne medije.

3.

Zelena sprostitvena vzvoda obrnite navzdol.

4.

Z obema rokama zagrabite zagozdeni medij, kjer je najlažje dostopen (najbolje na sredini), in ga
previdno izvlecite iz tiskalnika.

SLWW

Odstranjevanje zagozdenega tiskalnega medija

97

background image

5.

Znova namestite tiskalno kaseto in zaprite vratca.