HP LaserJet P2015 Printer series - Vzorci utripanja lučk stanja

background image

Vzorci utripanja lučk stanja

Tabela 7-1

Legenda lučk stanja

Znak za »ne sveti«

Znak za »sveti«

Znak za »utripa«

Tabela 7-2

Sporočilo lučke na nadzorni plošči

Stanje lučke

Stanje tiskalnika

Dejanje

Inicializacija/zagon

Med zagonom lučke za potrditev,
pripravljenost in opozorilo utripajo, in
sicer ena za drugo v časovnih presledkih
500 ms.

Inicializacija z vnovičnimi
nastavitvami

Med zagonom tiskalnika lahko zahtevate
posebno inicializacijsko zaporedje, s
katerim vnovič nastavite tiskalnik. V
takem primeru, denimo med
ponastavitvijo po izklopu, lučke utripajo
enako kot med inicializacijo in zagonom.

Preklic tiskalnega posla

Ko je tiskalni posel preklican, se tiskalnik
vrne v stanje pripravljenosti.

Med inicializacijo, ponovno konfiguracijo
in preklicem tiskalnega posla pritisk
gumba nima nobenega učinka.

SLWW

Vzorci utripanja lučk stanja

75

background image

Stanje lučke

Stanje tiskalnika

Dejanje

Ready (Pripravljenost)

Tiskalnik je pripravljen, saj ne obdeluje
nobenega posla.

Če želite natisniti stran s konfiguracijo,
pritisnite gumb za potrditev

Go

in ga

pridržite 5 sekund.

Če želite natisniti predstavitveno stran,

gumb za potrditev

pritisnite na hitro.

Obdelava podatkov

Tiskalnik sprejema ali obdeluje podatke.

Če želite preklicati trenutni posel,
pritisnite gumb za preklic

Cancel

.

Tabela 7-2

Sporočilo lučke na nadzorni plošči (Se nadaljuje)

76

Poglavje 7 Odpravljanje težav

SLWW

background image

Stanje lučke

Stanje tiskalnika

Dejanje

Ročno podajanje ali ponavljajoča se
napaka

Tiskalnik je v tem stanju v naslednjih
okoliščinah:

Ročno podajanje

Splošna ponavljajoča se napaka

Napaka pri nastavitvah pomnilnika

Napaka v zvezi z vrsto tiskalnega
posla ali tiskalnim poslom

Če želite odpraviti napako in natisniti
podatke, ki so sploh na voljo, pritisnite
gumb za potrditev

Go

.

Če napako s tem uspešno odpravite, se
tiskalnik vrne v stanje obdelave podatkov
in konča tiskalni posel.

Če napake ne odpravite, se tiskalnik vrne
v stanje ponavljajoče se napake.

Opozorilo

Vratca prostora za tiskalno kaseto so
odprta.

Zaprite vratca prostora za tiskalno
kaseto.

Tabela 7-2

Sporočilo lučke na nadzorni plošči (Se nadaljuje)

SLWW

Vzorci utripanja lučk stanja

77

background image

Stanje lučke

Stanje tiskalnika

Dejanje

Resna napaka

Izklopite tiskalnik, počakajte 10
sekund in ga znova vklopite.

Če težav s tem niste odpravili,
glejte

Obrnite se na HP-jevo

podporo

.

Napaka dodatne opreme

Če si želite ogledati več podatkov o
napaki, pritisnite gumb za potrditev

Go

.

Vzorec svetenja lučk se spremeni. Več o
novem vzorcu svetenja preberite v
razdelku

Tabela 7-3 Vzorci lučk pri

napakah dodatne opreme

. Ko spustite

gumb za potrditev

Go

, se tiskalnik vrne v

začetno stanje napake dodatne opreme.

Tabela 7-2

Sporočilo lučke na nadzorni plošči (Se nadaljuje)

78

Poglavje 7 Odpravljanje težav

SLWW

background image

Stanje lučke

Stanje tiskalnika

Dejanje

Zmanjkuje črnila

To stanje tiskalnika ne vpliva na lučke za
potrditev, pripravljenost in opozorila.

Naročite novo tiskalno kaseto, da jo
boste lahko po potrebi zamenjali.
Glejte

Naročanje dodatne opreme in

potrošnega materiala

.

V tiskalniku ni črnila

V tiskalniku ni tiskalne kasete.

Znova vstavite kaseto v tiskalnik.

Tabela 7-2

Sporočilo lučke na nadzorni plošči (Se nadaljuje)

SLWW

Vzorci utripanja lučk stanja

79

background image

Stanje lučke

Stanje tiskalnika

Dejanje

Papir se je zagozdil

Odstranite zagozdeni papir. Glejte

Odstranjevanje zagozdenega tiskalnega
medija

.

Tabela 7-2

Sporočilo lučke na nadzorni plošči (Se nadaljuje)

80

Poglavje 7 Odpravljanje težav

SLWW

background image

Stanje lučke

Stanje tiskalnika

Dejanje

Zmanjkalo je papirja

Vstavite papir ali drug medij.

Neustrezen papir

Vstavljeni papir ali tiskalni medij ni podprt.

Vstavite ustrezen papir ali tiskalni medij.
Glejte

Podprti papir in drugi tiskalni

mediji

.

Pritisnite gumb

Go

, če želite vseeno

tiskati.

Tabela 7-3

Vzorci lučk pri napakah dodatne opreme

Napaka dodatne opreme

Opozorilna lučka
(Attention)

Lučka za pripravljenost
(Ready)

Lučka Go (Potrditev)

Napaka zaradi nezdružljivosti
vtiča DIMM

Izklopljen

Izklopljen

Sveti

Tabela 7-2

Sporočilo lučke na nadzorni plošči (Se nadaljuje)

SLWW

Vzorci utripanja lučk stanja

81