HP LaserJet P2015 Printer series - Pisemski papir z glavo in vnaprej natisnjeni obrazci

background image

Pisemski papir z glavo in vnaprej natisnjeni obrazci

Številni proizvajalci ponujajo kakovosten papir, ki ga oglašajo kot združljivega z laserskimi tiskalniki
oziroma jamčijo za kakovost zapisa z laserskim tiskalnikom. Za tiskanje na nekatere bolj grobe papirje,
kot so nagubani, rebrasti ali platneni, pa boste morda morali vklopiti poseben način utrjevalne enote, ki
omogoča zadostno prijemanje črnila in ga podpirajo le nekateri modeli tiskalnikov.

Opomba

Pri tiskanju z laserskimi tiskalniki lahko pride do manjših razlik med stranmi. Te razlike

sicer niso opazne, če tiskate na navaden papir, do izraza pa pridejo pri tiskanju na obrazce, kjer
so že natisnjene črte in okenca.

Da bi preprečili težave pri tiskanju na obrazce ter reliefni papir in papir z glavo, upoštevajte naslednja
priporočila:

Ne uporabljajte nizkotemperaturnih barvil (namenjenih nekaterim vrstam termografije).

Uporabljajte obrazce in papir z glavo, natisnjene z ofsetno litografijo ali graviranjem.

Uporabljajte obrazce, natisnjene z barvili, odpornimi na visoke temperature, tako da se ne bodo
topila, izparevala ali oddajala nezaželenih emisij, ko bodo za 0,1 sekunde izpostavljena temperaturi
200° C. Ponavadi tem zahtevam ustrezajo na oljih temelječa barvila in barvila, ki se sušijo z
oksidacijo.

Bodite pozorni, da se vsebnost vlage v vnaprej natisnjenih obrazcih ne spremeni. Prav tako ne
uporabljajte materialov, ki utegnejo spremeniti električne lastnosti papirja in vplivati na način
ravnanja z njim. Obrazce shranite v neprepustno embalažo, da se vsebnost vlage v njih med
skladiščenjem ne spremeni.

Ne uporabljajte vnaprej natisnjenih obrazcev na papirju z obdelano površino ali premazanem
papirju.

Ne uporabljajte papirja z globokimi reliefi ali izbočeno glavo.

Ne uporabljajte papirja z zelo grobo površino.

Ne uporabljajte praškov za ofsetni tisk ali drugih snovi, ki preprečujejo sprijemanje natisnjenih
obrazcev.

22

Poglavje 4 Podprti papir in drugi tiskalni mediji

SLWW

background image

5