HP LaserJet P2015 Printer series - Tiskalni mediji, ki lahko poškodujejo tiskalnik

background image

Tiskalni mediji, ki lahko poškodujejo tiskalnik

Tiskalnih medijev, ki lahko poškodujejo tiskalnik, ne uporabljajte.

Ne uporabljajte medijev s sponkami.

Ne uporabljajte prosojnic za brizgalne tiskalnike ali druge tiskalnike, ki tiskajo pri nizki temperaturi.
Uporabljajte samo prosojnice za tiskalnike HP LaserJet.

Ne uporabljajte fotografskega papirja, namenjenega tiskanju z brizgalnimi tiskalniki.

Ne uporabljajte papirja z reliefom ali premazanega papirja, ki ni primeren za temperature
tiskalnikove utrjevalne enote. Izberite medij, ki za 0,1 sekunde prenese temperaturo 200° C. HP
izdeluje številne medije, ki so namenjeni prav tiskanju s tiskalniki HP LaserJet P2015 Series.

Ne uporabljajte papirja z glavo, ki je izdelana z nizkotemperaturnimi barvami ali termografijo.
Obrazci in pisemske glave morajo biti natisnjeni z barvili, ki za 0,1 sekunde prenesejo temperaturo
200° C.

Ne uporabljajte medijev, ki bi pri izpostavitvi temperaturi 200° C za 0,1 sekunde oddajali nevarne
emisije oziroma se topili, izbočili ali razbarvali.

Če želite naročiti potrošni material za tiskalnik HP LaserJet, v ZDA obiščite naslov

http://www.hp.com/

go/ljsupplies/

, drugod po svetu pa

http://www.hp.com/ghp/buyonline.html/

.

SLWW

Priporočila za uporabo tiskalnih medijev

19