HP LaserJet P2015 Printer series - Priključitev tiskalnika v omrežje

background image

Priključitev tiskalnika v omrežje

Za povezavo omrežnega tiskalnika HP LaserJet P2015 Series v omrežje potrebujete naslednje:

delujoče žično omrežje

ethernetni kabel CAT-5

Tiskalnik v omrežje priključite takole:

1.

Priključite ethernetni kabel CAT-5 na razpoložljiva vrata na ethernetnem vozlišču ali
usmerjevalniku.

SLWW

Povezava tiskalnika z računalnikom

11

background image

2.

Ethernetni kabel priključite na omrežna vrata na hrbtni strani tiskalnika.

3.

Preverite, ali zasveti ena od lučk za omrežje (10 ali 100) na omrežnih vratih na hrbtni strani
tiskalnika.

4.

Natisnite stran s konfiguracijo omrežja. Ko je tiskalnik v stanju pripravljenosti (Ready), pritisnite
gumb za potrditev (

Go

) in ga pridržite 5 sekund. Tiskalnik samodejno natisne stran s konfiguracijo

omrežja.

Opomba

Če želite odpraviti težave z omrežno povezavo, glejte razdelek

Odpravljanje težav

pri postavitvi omrežja

.