HP LaserJet P2015 Printer series - Priporočila za vnovično pakiranje tiskalnika

background image

Priporočila za vnovično pakiranje tiskalnika

Pri vnovičnem pakiranju tiskalnika upoštevajte naslednja priporočila:

Če je mogoče, priložite vzorce tiskanja in 5 do 10 listov papirja ali drugega tiskalnega medija, ki je
pri tiskanju povzročil težave.

Odstranite in shranite vse pomnilniške module (DIMM), nameščene v tiskalniku. Več o tem
preberite v razdelku

Namestitev pomnilniškega modula DIMM

.

OPOZORILO

Statična razelektritev lahko poškoduje module DIMM, zato pri delu z njimi

nosite ozemljeno antistatično zapestnico.

Odstranite vse kable, pladnje in dodatno opremo, nameščeno v tiskalniku.

Odstranite in shranite tiskalno kaseto.

OPOZORILO

Da bi se izognili poškodbam tiskalne kasete, jo shranite v izvirno embalažo

oziroma tako, da ne bo izpostavljena svetlobi.

Če je možno, uporabite embalažo, v kateri ste jo dobili. Za poškodbe zaradi nepravilnega pakiranja
ste odgovorni sami
. Če izvirne embalaže tiskalnika nimate več, se obrnite na najbližjo pošto, kjer
so običajno na voljo različne vrste embalaže.

Hewlett-Packard priporoča, da pošiljko zavarujete.

122

Dodatek B Storitve in podpora

SLWW