HP LaserJet P2015 Printer series - Ročno obojestransko tiskanje z uporabo izhodne poti za ravne medije

background image

Ročno obojestransko tiskanje z uporabo izhodne poti za ravne medije

V nadaljevanju so navodila za različne operacijske sisteme.

Windows

1.

Odprite vratca izhodne poti za ravne medije.

2.

Odprite pogovorno okno »Printer Properties (Lastnosti tiskalnika)« ali »Printing Preferences
(Lastnosti tiskanja)« v operacijskih sistemih Windows 2000 in XP. Navodila preberite v razdelku

Konfiguracija gonilnika za tiskalnik v operacijskem sistemu Windows

.

3.

Na kartici Finishing (Končna obdelava) izberite potrditveno polje Correct Order for Straight
Paper Path
(Popravi zaporedje poti za ravne medije).

36

Poglavje 5 Tiskalna opravila

SLWW

background image

Opomba

V nekaterih gonilnikih in operacijskih sistemih vse funkcije tiskalnika niso na

voljo. Več informacij o tem, katere funkcije so na voljo za posamezni gonilnik, najdete v
elektronski pomoči v oknu z lastnostmi tiskalnika (gonilniku).

4.

Na kartici Finishing (Končna obdelava) izberite možnost Print On Both Sides (Manually) (Tiskaj
obojestransko – ročno).

5.

Kliknite OK (V redu).

6.

Natisnite prvo stran dokumenta na papir v pladnju 1.

7.

Natisnjene liste zložite na kup in poravnajte robove svežnja.

8.

Sveženj papirja znova vstavite v pladenj 1 z natisnjeno stranjo navzdol in zgornjim robom v smeri
proti tiskalniku.

9.

Pritisnite gumb

Go

, da natisnete drugo stran.

SLWW

Obojestransko tiskanje

37

background image

Mac OS X

1.

Odprite vratca izhodne poti za ravne medije.

2.

Če možnost tiskanja Manual Duplex ni prikazana, storite naslednje:

a.

Preverite, ali je bila pri namestitvi gonilnika po meri (Custom Install) izbrana možnost HP
Manual Duplex&Booklet (Classic)
.

b.

Izvedite ukaz File-Print, izberite Plug-In Preferences in kliknite desno puščico. Desna
puščica se obrne navzdol in prikaže se možnost »HP Manual Duplex&Booklet«.

c.

Izberite Print Time Filters in HP Manual Duplex&Booklet, nato pa kliknite Save Settings.

d.

Izberite Manual Duplex in nato Print on Both Sides.

e.

Izberite Alternate output bin is open (straight through paper path).

3.

Natisnite prvo stran dokumenta na papir v pladnju 1.

4.

Natisnjene liste zložite na kup in poravnajte robove svežnja.

38

Poglavje 5 Tiskalna opravila

SLWW

background image

5.

Sveženj papirja znova vstavite v pladenj 2 z natisnjeno stranjo navzdol in zgornjim robom v smeri
proti tiskalniku.

6.

Pritisnite gumb

Go

, da natisnete drugo stran.