HP LaserJet P2015 Printer series - Samodejno obojestransko tiskanje

background image

Samodejno obojestransko tiskanje

Samodejno obojestransko tiskanje podpirajo tiskalniki HP LaserJet P2015d, HP LaserJet P2015dn in
HP LaserJet P2015x.

Samodejno obojestransko tiskanje je mogoče na medije teh velikosti:

A4

Letter

Legal

V nadaljevanju so navodila za različne operacijske sisteme.

Windows

1.

Zaprite vratca izhodne poti za ravne medije.

2.

Odprite pogovorno okno »Printer Properties (Lastnosti tiskalnika)« ali »Printing Preferences
(Lastnosti tiskanja)« v operacijskih sistemih Windows 2000 in XP. Navodila preberite v razdelku

Konfiguracija gonilnika za tiskalnik v operacijskem sistemu Windows

.

3.

Na kartici Finishing (Končna obdelava) kliknite potrditveno polje Correct Order for Straight
Paper Path
(Popravi zaporedje poti za ravne medije), da ga počistite.

4.

Potrdite potrditveno polje Print On Both Sides (Tiskaj obojestransko).

5.

Kliknite OK (V redu).

6.

Natisnite dokument.

Mac OS X

1.

Izvedite ukaz File-Print, izberite možnost Duplex in nato Print on Both Sides.

2.

Če potrditveno polje Print on Both Sides ni prikazano, storite naslednje:

a.

V oknu Print Center (Printer Setup Utility za Mac OS X v10.3) kliknite Printer queue.

b.

V vrstici Menu izberite Printers-Show Info.

SLWW

Obojestransko tiskanje

39

background image

c.

V meniju Installable Options izberite Duplex Unit.

d.

Kliknite Apply Changes.

e.

Zaprite meni.

40

Poglavje 5 Tiskalna opravila

SLWW